Entisen Yrittäjän KOHTALO Suomessa v.2015 ! EX Yrittäjän "ELINKAUTINEN"

VANHUKSET NYKYSUOMESSA !

VANHUS/TERVEYSPALVELUT SUOMESSA ! 

Meillä Suomessa on Julkinen ja yksityinen sektori olemassa ja toimii juuri siten kuin pitääkin... "KILPAILUTILANNE" on olemassa ja ne kenellä on vara maksaa yksityisistä terveyspalveluista niin saavat vapaasti jopa "VALITA" haluamansa palvelun tarjoajan... miksi noita "Yksityisiä" ei näy kilpailemassa tuolla satojen kilometrien päässä esim. "Utsjoelta" etc

Miksi ne ei kilpaile nykyisillä terveyskeskusmaksuja olevalla tasolla... mikä niistä tekee muka uudessa SOTESSA kilpailukykyisemmän kuin nyky systeemissä.. tulee tapahtumaan juuri kuten monet on jo todenneet... maksut ensin laskevat (Yhteiskunnan tuella) ja sitten kun menee vähän aikaa ja saavat kunnolla jalansijaa terveyspalvelujen tarjoamisessa niin heti sopivan tilaisuuden tullessa rupeavat nostamaan hintaa... ja se on ihan selvä että jos tämä "SOTE" Soppa tälläisenään tulee toteutumaan (jota en usko) niin nuo terveyskeskumaksutkin pomppaavat HUOMATTAVASTI NYKYISESTÄ heti jos tuo Sote olisi tullut voimaan...

Täytyy ihmetellä Hallituksen alkuperäisiä Huu.....Haa ajatuksia kustannusten laskemisesta 3 miljardilla kun kaikki Asiantuntijat ovat juuri päinvastaista mieltä asiasta... eli kustannukset tulee nousemaan vähintäin tuon 3 miljardia... "Aluksi" 

Turha kuvitella että nämä Yksityiset lähtisi tekemään täällä Suomi nimisessä valtiossa jotain "Hyväntekeväisyyttä" vai kuka ajattelee näin ? 

Tämä on jokin ihmeellinen nyky Hallituksen luoma harhaoppi tai kuva koko Sote Soppa... jokainen järjellään ajatteleva ihminen ymmärtää tämän... miten muka hintoja lasketaan kun hullun lailla rakennetaan uusia hoitolaitoksia (Yksityisiä) ympäri maan ja sen lisäksi jos tuo "Maakuntamalli" toteutuisi sellaisenaan niin tulee valtavasti ja erittäin monella tasolla lisä kustannuksia jo pelkän kokonaan uuden "Hallintoportaan" luomisesta ja henkilökunnan palkkaamiseen sinne... on turha kuvitella että nuo Maakunnat pyörii ilman henkilökuntaa... ja ei nuo entiset Lääninhallitus tasoiset rakennukset ja rakennuskantakaan tule uudessa Maakuntamallissa ja Hallintokeskuksissa ilmaiseksi ja joka pitää rakentaa kokonaan alusta lähtien uusiksi. 

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005981272.html

Ja tämä ei ratkaise mitään.. ei yksi pääsky kesää tee ja ei nämä ongelmat Vanhusten hoidossa saatikka tuossa Sote mallissa tule korjautumaan... yksityinen sektori tähtää kaikessa toiminnassaan tietysti siihen ja vain siihen , että toiminta tuotta mahdollisimman hyvää voittoa Omistajilleen/Osakkeenomistajille.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Meillä on jo säädetty laissa hoitolaitoksien omavalvonnasta näin:

47 §
Omavalvonta

Sosiaalihuollon toimintayksikön tai muun toimintakokonaisuudesta vastaavan tahon on laadittava omavalvontasuunnitelma sosiaalihuollon laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Suunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä, sen toteutumista on seurattava säännöllisesti ja toimintaa on kehitettävä asiakkailta sekä toimintayksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella.

Omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta voidaan säätää tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

48 §
Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus

Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.

Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä.

Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan on tiedotettava henkilöstölleen ilmoitusvelvollisuudesta ja sen käyttöön liittyvistä asioista. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet on sisällytettävä 47 §:ssä tarkoitettuun omavalvontasuunnitelmaan. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena.

49 §
Toimenpiteet ilmoituksen johdosta

Edellä 48 §:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaneen henkilön tulee käynnistää toimet epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi. Henkilön on ilmoitettava asiasta salassapitosäännösten estämättä aluehallintovirastolle, jos epäkohtaa tai ilmeisen epäkohdan uhkaa ei korjata viivytyksettä.

Aluehallintovirasto tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi antaa määräyksen epäkohdan poistamiseksi ja päättää sitä koskevista lisätoimenpiteistä siten kuin erikseen säädetään."

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301

---

Miksi näin ei ole kuitenkaan toimittu?...

Toimituksen poiminnat